Rasmus Stengel Hansen

01-05-2020

Til daglig læser jeg en professionsbachelor som Skov og landskabsingeniør, under KU. Jeg er på sidste år af min uddannelse og er i gang med at skrive et projekt om Holistisk planlagt afgræsning, specifikt EOV scoringssystemet. Jeg hørte for første gang om HMPG for 5 år siden, da jeg, som mange andre, støtte på Allan Savory’s TED-Talk på YouTube. Derefter blev det som en steppebrand en stor passion at læse alt hvad jeg kunne få fingrene i om emnet. Og da jeg på 3. år af min uddannelse var i praktik i New Zealand, var jeg med til at lave nogle vandkvalitetsundersøgelser i højlandet på en gård som blev drevet holistisk. Jeg fik fedte mig ind på ejeren og fik da også lov til at komme med en uges tid i deres arbejde. Dette var utrolig lærerigt og bekræftede mig i min opfattelse af HMPG –enestående! Under min uddannelse er jeg blevet undervist i mange forskellige aspekter af naturforvaltning, men desværre ikke HMPG. Dette var et emne som jeg selv skulle tage op, og undervise mine medstuderende i. Det var lidt af en øjenåbner at få lov til at lave sådan et oplæg, for jeg skulle virkelig sætte mig ind i stoffet. Dette var springbrættet til at skrive bachelor om netop dette emne. Min helt store passion ligger i naturforvaltning, og det er da også her jeg ser min fremtid. Derfor ser jeg HOPLA som en vigtig spiller i at sprede budskabet om den holistiske tankegang.

Thorkild Nissen

01-12-2019

Jeg forpagter 40 ha på Egholm, en ø på 650 ha som ligger i Limfjorden imellem Aalborg og Nørresundby. Jeg har jerseykøer som ammetanter for hver to jerseytyrekalve som jeg køber hos Thise mælkeproducenter og afsætter som ungtyre til Thise og ko. Kreaturerne fodres 100 % med græs og så meget som muligt frisk græs, som de selv henter. Fra først i december til sidst i marts supplerer jeg med ensilageballer, som jeg fordeler på en mark, der i normale år er velegnet til ko trafik i vinterperioden. I år er nedbørsmængderne en udfordring. Foreløbig går det, men hvis det våde vejr uden frost fortsætter er jeg nødt til at iværksætte plan B, som er en opstaldning i en tidligere svinestald. Jeg laver hvert år en plan for afgræsning i perioden fra 1 april til 1 december. De fleste marker, når de rundt på fire gange med 30-60 dages mellemrum. I oktober og november måned afgræsser jeg efterslæt hos naboerne. I planlægningen af afgræsningen tager jeg blandt andet hensyn til kælvningstidspunkt, ferieplaner, mulighed for stald i perioder med klæg, forskellig tidlighed for græsvækst, yngleperioder for fuglevildt, blomstring, m.m. Virkeligheden viser sig altid at være noget andet end planlagt. Men jeg har stor hjælp af planen alligevel. Kunsten er hele tiden at korrigere planen efter vejr og vind. Kalvene får en god afregning, hvis de minimum vejer 150 kg slagtevægt, minimum har form 3, ligger imellem 2-4 i fedme og ikke over 4 i farve. De opnår kun den halve kg-pris, hvis ikke de lever op til alle krav. Derfor er det vigtigt at kalvene hele tiden trives og har en god tilvækst. I praksis betyder det, at græssets hvileperiode er forholdsvist kort, så fordøjeligheden ikke bliver for tung. Jeg har tidligere arbejdet som økologisk kvægbrugskonsulent i Økologisk Landsforening og har i mange år rådgivet mine kunder til at afgræsse i reguleret storfold, hvor køerne går på det samme areal i flere måneder og holder græshøjden lav og fordøjeligheden høj. Det var lidt af en øjenåbner, da jeg i 2012 oplevede 200 stude blive lukket ind på knæhøjt græs på en lille mark på Barritskov. Jeg var ret skeptisk men heldigvis nysgerrig nok til efterfølgende at google holistic-, mob-, intensive rotationel-grazing. Sidenhen har jeg praktiseret holistisk afgræsning fireforskellige steder med fireforskellige besætninger. Allerede på den korte bane ser jeg nogle klare fordele –mindre parasittryk, afstemt næringsstofforsyning, rolige og glade dyr, øget græsvækst –nu glæder jeg mig til at se effekterne på den lange bane.

Michael Kjerkegaard

01-08-2019
300 HA udelukkende græs heraf
90 HA ejet primært agerjord
50 HA forpagtet agerjord
160 HA naturpleje
Herefordbesætning ca. 90 moderdyr

Delt i 2 ”besætninger”:1. Ko + kalv i naturpleje. Her har vi 6 kogræsserlaug til hjælp med opsyn 2.Slagtedyr på agerjord –opfedning fra ca. 6 mdr. til 24 mdr. Fårebesætning ca. 150 moderdyr –produktion af slagtelam. Nystartet sobesætning –ca. 50 søer på friland. Vi arbejder på, at få flere arealer med i den holistiske styring. Nogle arealer ligger meget spredt, hvilket giver store udfordringer. Her forsøger vi at tage cykelstier og naturstier med som drivveje, når køerne skal flyttes fra en mark til den næste. Noget af det vigtigste i Holistisk styret afgræsning er, at man får lavet infrastrukturen rigtigt –dvs. at det bliver let at flytte og arbejde med dyrene efterfølgende. Til denne vinter, har vi slet ikke lavet vinterfoder. Der planlægges med afgræsning hele vinteren igennem. En stor del af det foder vi ikke har taget til wrap eller hø, står således på marken som stockpilling –og skal ”stribegræsses” fra ca. midt januar frem til medio marts. Den omkostning vi har sparet til at bjærge foder, har jeg købt wrapfoder for –som buffer -det bliver leveret direkte på marken til dyrene, hvis vi f.eks. får en periode med mere end 10 cm sne. Tidligere har vi ”balegrasset” –altså ladet dyrene æde wraphø på marken, der lå hvor presseren lavede dem. Det havde den ulempe, at dyrene skulle æde wrap, når de nåede til det areal, selvom der måske ikke var behov for det. Derudover var det ikke muligt at lade dem græsse et hurtigt slæt på arealet, efter ballerne var presset. Når jeg køber foder ind, får jeg samlet fået flere næringsstoffer til marken, uden merpris –dog er der kun regnet med en periode på max. 14 dage med mere end 10 cm sne. Det bliver rigtig spændende om foderbudgettet holder. Økologisk bedrift

Iben Christiansen

01-12-2020

Jeg er sekretær i HOPLA og arbejder til dagligt hos Økologisk landsforening med dyrevelfærd som vinkel på afgræsningssystemer, skovlandbrug, ko og kalv samvær, naturpleje med mere.

Jeg er lige startet på uddannelse i HM og har sammen med min familie en hobbyejendom ved Viborg på knap 5 ha med krydsningskalve og ammetanter på 100% græs.

Rasmus Kjærulf Rasmussen

01-02-2021

Rasmus Kjærulff, 36 år. – Selvstændig landmand på Samsø. Plejer ca. 120 ha. vedvarende græsarealer og 17 ha. omdrift. Besætningen består af 110 moderfår (Gute) og ca. 20 ammekvæg med opdræt (sort Aberdeen Angus). Jeg startede op med kvæg for to år siden og har meget at lære endnu. Besætningen af får har jeg
haft som hobby siden 2014.

Kommer oprindeligt fra en baggrund i den finansielle sektor og har rejst verden rundt i 6 år on/off inden jeg besluttede at flytte tilbage til Samsø og blive fuldtids fåre/ko-hyrde. I efteråret 2020 var min familie og jeg heldige at kunne købe en ældre kvæggård med 19 ha. jord og nogle ældre driftsbygninger. Det åbner op for nye muligheder på længere sigt.

Får og køer afgræsser naturarealer og jeg øver mig i planlagt afgræsning. Min familie og jeg har udarbejdet en holistisk kontekst som løbende bliver revurderet. Den ligger til grund for vores beslutninger – store som små. Det er stadig relativ nyt, men Savorys Holistic Mannagement er efter min opfattelse et super værktøj til at “manage” komplekse problemstillinger ud fra en klar defineret helhed.

Arbejdet med dyrene, naturen, jorden og diversiteten er efterhånden blevet en passion! Jeg føler mig meget privilegeret og er enormt taknemlig for denne livsstil. På sigt håber jeg at kunne bidrage til at udbrede kendskabet til Holistic Mannagement i Danmark og måske inspirerer andre til en mere helhedsorienteret og regenerativ livsstil.

Carsten Markussen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Uffe Worm

28-10-2020

Fåreavler på Svanholm Gods med 180 Lleyn moderfår. Har gennem mange år avlet på resistens mod parasitter. Kombineret med holistisk afgræsning kan ormekure ofte undgås. Lleyn racen er selvhjulpen og læmning foregår i marken.

Røsle Dyre

01-09-2020

Jeg blev faglært landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i sommeren 2020. De sidste 4 år har jeg arbejdet med får, dels som landbrugselev og dels som medhjælper i både ind- og udland. Nu er jeg at finde på dyrlægestudiet på den gamle Landbohøjskole i København – dog stadig stadig med et hjerte der banker for landbrug, jord, græs og husdyr.

Mit kendskab til holistic management startede ved et tilfælde, hvor jeg i et anfald af udlængsel endte i praktik i den chilenske Savory Hub, som producerer merinould af 1500 moderfår. Her lærte jeg om holistisk planlagt afgræsning i praksis – både på ekstensive (bjerg)arealer og agerlignende marker. Det gik op for mig, hvor meget der er at vinde ved at styre sin afgræsning – og det var svært at fatte, hvor meget energi der i Danmark bliver brugt på at høste græs, køre det hjem, konservere det, fodre det ud, samle gødning op og sprede gødningen ud igen –for slet ikke at tale om at holde kløvergræsmarkerne i omdrift. Sæt nu hvis vi kan lave et system, hvor dyrene kan klare det hele selv?! 

Under et praktikophold i Canada tog jeg chancen og fløj til USA på et minikursus i holistic management. Her indså jeg for alvor, hvor meget der er at hente i denne filosofi, hvor både natur, dyr og mennesker bliver tilgodeset i med holistisk beslutningstagning.

Jeg er passioneret omkring husdyr, landbrug og bæredygtighed og jeg tror på at holistic management kan være med til at binde enderne sammen. Vi har en kæmpe opgave i landbruget med at bringe biodiversiteten på landbrugsjordene op og klimaaftrykket ned, og det kan kun gå for langsomt. Derfor har jeg valgt at engagere mig i HOPLA og håber at andre gør det samme, så vi sammen kan forandre det danske landbrug og -landskab.

Leif Rørbye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Holistisk Management – Introduktionskursus September 2020

Holistisk Management – Introduktionskursus

HOPLA afholder kursus på Svanholm i september!
Vi er så heldige, at Anders Lerberg Kopstad har sagt ja til at komme til Danmark og undervise i tre dage i at bruge driftsplan-værktøjet Holistisk Management for regenerativt landbrug. Vi glæder os og håber mange af jer vil benytte lejligheden til at fordybe sig og lære nye kolleger at kende undervejs.

Foreningen for holistisk planlagt afgræsning, afholder kursus på Svanholm Gods, 4050 Skibby. 11. til 13. september 2020

  • Kom og lær om grundideerne i Holistisk Management
  • Lær hvordan du forbedrer dit landbrug ud fra et helhedssyn.
  • Lær om hvordan dette bruges i praktisk planlægning af dyrehold og afgræsning.

Pris: Kr. 4.000 for medlemmer og Kr. 4.500 for ikke medlemmer

Tilmeldingsfrist: 1. september 2020
Tilmelding til : Uffe Worm på mail: uffeworm@svanholm.dk
Yderligere oplysninger på tlf.: 21 40 65 24
Kurset er det første i en række, der fortsætter i 2021