Michael Kjerkegaard

01-08-2019
300 HA udelukkende græs heraf
90 HA ejet primært agerjord
50 HA forpagtet agerjord
160 HA naturpleje
Herefordbesætning ca. 90 moderdyr

Delt i 2 ”besætninger”:1. Ko + kalv i naturpleje. Her har vi 6 kogræsserlaug til hjælp med opsyn 2.Slagtedyr på agerjord –opfedning fra ca. 6 mdr. til 24 mdr. Fårebesætning ca. 150 moderdyr –produktion af slagtelam. Nystartet sobesætning –ca. 50 søer på friland. Vi arbejder på, at få flere arealer med i den holistiske styring. Nogle arealer ligger meget spredt, hvilket giver store udfordringer. Her forsøger vi at tage cykelstier og naturstier med som drivveje, når køerne skal flyttes fra en mark til den næste. Noget af det vigtigste i Holistisk styret afgræsning er, at man får lavet infrastrukturen rigtigt –dvs. at det bliver let at flytte og arbejde med dyrene efterfølgende. Til denne vinter, har vi slet ikke lavet vinterfoder. Der planlægges med afgræsning hele vinteren igennem. En stor del af det foder vi ikke har taget til wrap eller hø, står således på marken som stockpilling –og skal ”stribegræsses” fra ca. midt januar frem til medio marts. Den omkostning vi har sparet til at bjærge foder, har jeg købt wrapfoder for –som buffer -det bliver leveret direkte på marken til dyrene, hvis vi f.eks. får en periode med mere end 10 cm sne. Tidligere har vi ”balegrasset” –altså ladet dyrene æde wraphø på marken, der lå hvor presseren lavede dem. Det havde den ulempe, at dyrene skulle æde wrap, når de nåede til det areal, selvom der måske ikke var behov for det. Derudover var det ikke muligt at lade dem græsse et hurtigt slæt på arealet, efter ballerne var presset. Når jeg køber foder ind, får jeg samlet fået flere næringsstoffer til marken, uden merpris –dog er der kun regnet med en periode på max. 14 dage med mere end 10 cm sne. Det bliver rigtig spændende om foderbudgettet holder. Økologisk bedrift