Om osHvem er vi?

Foreningen til udbredelse af Holistisk planlagt afgræsning, og kendskabet til Holistisk
tænkning og planlægning.

Vi er en gruppe af landmænd, konsulenter og andre interesserede, der arbejder med Holistisk Planlægning og forsøger at praktisere en driftsform med et liv i harmoni med naturen og forbedre
biodiversiteten i omgivelserne. Vi arbejder for en klode med et stabilt, robust og diverst økosystem som kan genere næringsrige fødevarer til glade og sunde mennesker. Fremme indbygning af kulstof i jorden og udbrede viden om organisk kulstofcyklus.

I vores forening, har vi udvalg, der arbejder i forskellige retninger, hvor alle kan deltage, og byde ind i deres interesseområde, være med til at påvirke retningen og udviklingen or foreningen og for
det fremtidige landbrug i Danmark. Vi har lige nu følgende udvalg og retninger vi arbejder med:

  • Erfagruppe: Vi mødes rundt i landet, med bl.a. planteavlskonsulenten, hos hinanden på gårdene, ser på græsmarker og diskuterer strategier for afgræsningen. Meget praktisk tilgang til arbejdet.
  • Co2 indlejring i jorden: Gruppe der arbejder med forsøg, forskere og konsulenter – indsamler viden og deltager i offentlige fora og diskussionsgrupper.
  • HUB: Gruppe der arbejder med Savory Institut og andre HUB’s i hele verden. Her henter vi vores viden og lærdom omkring holistisk management.
  • EOV: Gruppe der arbejder med at udvikle værktøjet EOV (enviroment outcome verification) til danske / nordiske forholde. Måler udviklingen af markernes frodighed og biodiversitet.’
  • Kurser: Løbende arbejdes der på, at tilbyde kurser i de forskellige områder indenfor Holistisk Management.

Herunder præsenterer bestyrelsen sig selv. De fortæller om hvad de laver dagligt, og hvad deres incitament er til at være en del af HOPLA.