Røsle Dyre

01-09-2020

Jeg blev faglært landmand fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i sommeren 2020. De sidste 4 år har jeg arbejdet med får, dels som landbrugselev og dels som medhjælper i både ind- og udland. Nu er jeg at finde på dyrlægestudiet på den gamle Landbohøjskole i København – dog stadig stadig med et hjerte der banker for landbrug, jord, græs og husdyr.

Mit kendskab til holistic management startede ved et tilfælde, hvor jeg i et anfald af udlængsel endte i praktik i den chilenske Savory Hub, som producerer merinould af 1500 moderfår. Her lærte jeg om holistisk planlagt afgræsning i praksis – både på ekstensive (bjerg)arealer og agerlignende marker. Det gik op for mig, hvor meget der er at vinde ved at styre sin afgræsning – og det var svært at fatte, hvor meget energi der i Danmark bliver brugt på at høste græs, køre det hjem, konservere det, fodre det ud, samle gødning op og sprede gødningen ud igen –for slet ikke at tale om at holde kløvergræsmarkerne i omdrift. Sæt nu hvis vi kan lave et system, hvor dyrene kan klare det hele selv?! 

Under et praktikophold i Canada tog jeg chancen og fløj til USA på et minikursus i holistic management. Her indså jeg for alvor, hvor meget der er at hente i denne filosofi, hvor både natur, dyr og mennesker bliver tilgodeset i med holistisk beslutningstagning.

Jeg er passioneret omkring husdyr, landbrug og bæredygtighed og jeg tror på at holistic management kan være med til at binde enderne sammen. Vi har en kæmpe opgave i landbruget med at bringe biodiversiteten på landbrugsjordene op og klimaaftrykket ned, og det kan kun gå for langsomt. Derfor har jeg valgt at engagere mig i HOPLA og håber at andre gør det samme, så vi sammen kan forandre det danske landbrug og -landskab.