Thorkild Nissen

01-12-2019

Jeg forpagter 40 ha på Egholm, en ø på 650 ha som ligger i Limfjorden imellem Aalborg og Nørresundby. Jeg har jerseykøer som ammetanter for hver to jerseytyrekalve som jeg køber hos Thise mælkeproducenter og afsætter som ungtyre til Thise og ko. Kreaturerne fodres 100 % med græs og så meget som muligt frisk græs, som de selv henter. Fra først i december til sidst i marts supplerer jeg med ensilageballer, som jeg fordeler på en mark, der i normale år er velegnet til ko trafik i vinterperioden. I år er nedbørsmængderne en udfordring. Foreløbig går det, men hvis det våde vejr uden frost fortsætter er jeg nødt til at iværksætte plan B, som er en opstaldning i en tidligere svinestald. Jeg laver hvert år en plan for afgræsning i perioden fra 1 april til 1 december. De fleste marker, når de rundt på fire gange med 30-60 dages mellemrum. I oktober og november måned afgræsser jeg efterslæt hos naboerne. I planlægningen af afgræsningen tager jeg blandt andet hensyn til kælvningstidspunkt, ferieplaner, mulighed for stald i perioder med klæg, forskellig tidlighed for græsvækst, yngleperioder for fuglevildt, blomstring, m.m. Virkeligheden viser sig altid at være noget andet end planlagt. Men jeg har stor hjælp af planen alligevel. Kunsten er hele tiden at korrigere planen efter vejr og vind. Kalvene får en god afregning, hvis de minimum vejer 150 kg slagtevægt, minimum har form 3, ligger imellem 2-4 i fedme og ikke over 4 i farve. De opnår kun den halve kg-pris, hvis ikke de lever op til alle krav. Derfor er det vigtigt at kalvene hele tiden trives og har en god tilvækst. I praksis betyder det, at græssets hvileperiode er forholdsvist kort, så fordøjeligheden ikke bliver for tung. Jeg har tidligere arbejdet som økologisk kvægbrugskonsulent i Økologisk Landsforening og har i mange år rådgivet mine kunder til at afgræsse i reguleret storfold, hvor køerne går på det samme areal i flere måneder og holder græshøjden lav og fordøjeligheden høj. Det var lidt af en øjenåbner, da jeg i 2012 oplevede 200 stude blive lukket ind på knæhøjt græs på en lille mark på Barritskov. Jeg var ret skeptisk men heldigvis nysgerrig nok til efterfølgende at google holistic-, mob-, intensive rotationel-grazing. Sidenhen har jeg praktiseret holistisk afgræsning fireforskellige steder med fireforskellige besætninger. Allerede på den korte bane ser jeg nogle klare fordele –mindre parasittryk, afstemt næringsstofforsyning, rolige og glade dyr, øget græsvækst –nu glæder jeg mig til at se effekterne på den lange bane.